"Leiderschap is een complex, holistisch en contextgebonden proces" 

Leiderschap is een complex en holistisch proces

Leiderschap is een complex en holistisch proces, waarbij de mentale, emotionele en fysieke kant van leiderschap niet los van elkaar kunnen worden gezien. Als het ene uit balans is, heeft dat direct effect op het andere. Veel leiderschapsprogramma’s richten zich op de mentale en emotionele kant van leiderschap. De (relatie met de) fysieke kant komt niet of nauwelijks aan bod. 

Leiderschap is contextgebonden

Leiderschap is ook nauw verbonden met de context waarin dit leiderschap moet worden getoond. Zo vraagt een ‘simpele’ context om een ander type leiderschap dan een ‘chaotische’ of  ‘complexe’ context. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat in veel organisaties sprake is van een mismatch tussen het type leiderschap dat wordt gehanteerd en de context waarin dit leiderschap moet worden getoond.

Werkwijze

Met mijn dienstverlening  wil ik leidinggevenden en professionals helpen om hun leiderschap en organisatie te versterken. Ik doe dat door actuele wetenschappelijke inzichten en relevante casuïstiek te combineren met praktijkgerichte werkvormen en werkgerelateerde yoga-en meditatie oefeningen (waar je absoluut niet lenig voor hoeft te zijn). Hierbij staan de  leerbehoeften van de deelnemers en de organisatiecontext centraal. Je kan als individu of team bij me terecht voor een maatwerkprogramma, persoonlijke begeleiding of een van mijn workshops. Meer weten? Neem contact met mij op!