"Zonder samenwerking komt (bijna) niets tot stand"

Ik heb Claudia leren kennen als een echte strategisch sparringpartner op vraagstukken met een management-development component. Ze is zeer goed in het vertalen van recente wetenschappelijke inzichten naar handelingsperspectieven voor directeuren en managers. Het heeft mij meer inzicht gegeven in welke elementen een rol spelen in het omgaan met complexe maatschappelijke vraagstukken’. 

Hugo Aalders, Directeur Dienstverlening Sociale Verzekeringsbank


Claudia is een echte professional. Haar wetenschappelijke kennis over leiderschap weet zij toe te passen en voor anderen toegankelijk te maken in concrete werksituaties. Kenmerkend voor Claudia is dat zij haar kennis combineert met een flinke dosis relativeringsvermogen en handelend vermogen. Naast dat Claudia op hoog abstractieniveau denkt en analyseert, is zij praktisch en resultaatgericht. Ze spreekt helder, inspirerend en heeft een vlotte pen. En bovenal is Claudia een heel fijn en zeer collegiaal mens om mee samen te werken en te sparren.’  

Muriel Verhees, MD-consultant, Algemene Bestuursdienst


Met Claudia is het altijd fijn om samen te werken zowel voor, tijdens alsook na een programma of project. In alle fasen is zij scherpzinnig, weet complexe vraagstukken objectief en realistisch te benaderen en is vooral betrokken. Zij graaft door om tot de kern te komen en gaat van daaruit op zoek naar oplossingen en mogelijkheden. Vanuit een lerende houding weet zij mensen aan elkaar te verbinden om samen nieuwe wegen te bewandelen. En verder is Claudia een gedegen adviseur/manager/onderzoeker met een aanstekelijke lach en persoonlijkheid.’  

Drs. Erhan Tanercan MEd, directeur LCT, Leiderschap Consult & Training


‘Claudia is een hoogwaardige professional die haar opdrachten veelzijdig aanpakt en op een hoog niveau oplost. Ze is een belezen persoon, waardoor haar aanpak voor de opdrachten die zij doet, theoretisch zijn onderlegd. Wat ik persoonlijk leuk vind aan Claudia is dat ze haar kennis die best breed, diep en veelzijdig is, op een zeer duidelijke en eenvoudige manier met ander professionals kan delen. Vanwege deze eigenschap treedt zij regelmatig als (gast) docent op bij universiteiten en hogescholen. Samenwerken met Claudia levert meestal onbewust een leuk leerproces op, waarin men door dialoog heel veel van haar kan leren’.  

Reza Esmaili, Hoofddocent Hogeschool van Amsterdam


‘Ik heb het genoegen gehad om samen te werken met Claudia en ik kan met volle overtuiging zeggen dat zij een bijzonder prettig en collegiaal persoon is die altijd bereid is om anderen te helpen en haar kennis en expertise te delen. Daarnaast is Claudia ook zeer intelligent en communicatief, wat resulteerde in duidelijke en effectieve communicatie binnen het team. Claudia was ook zeer betrokken bij mijn promotieonderzoek en het werk dat we deden en zij was altijd op zoek naar manieren om de kwaliteit van ons werk te verbeteren en onze doelen te bereiken. Ik ben ervan overtuigd dat zij deze eigenschappen zal blijven inzetten om succesvol te zijn in elke toekomstige rol. Al met al kan ik Claudia van harte aanbevelen als een geweldige professional met wie het altijd aangenaam samenwerken was en die ik persoonlijk zeer waardeer.’  

dr. Radenka Vukovic, Strategisch relatiemanager Rijkswaterstaat


Claudia weet als geen ander de nieuwste wetenschappelijke inzichten over publiek leiderschap te vertalen naar de dagelijkse praktijk van publieke leiders. Zij is in staat om vanuit empathie mensen een spiegel voor te houden, samen met hen te reflecteren en zo hen aan te moedigen om hun handelingsperspectief te verbreden. Ik werk graag met Claudia samen en maak ook gretig gebruik van haar kennis.’

drmr. Elmira Nijhuis MA, EN consultancy


Samenwerken met Claudia geeft enorm veel energie. In haar werk en opdrachten staat ze voor innovatie en ambitie, tegelijkertijd beschouwt zij mensen en processen vanuit een waarderend perspectief. Door deze aanpak creëert zij altijd dialoog en verbinding, voeren stakeholders het echte gesprek met elkaar en ontstaat er beweging. Als professional en als mens een voorbeeld voor haar omgeving, omdat ze kraakhelder communiceert, goed kan relativeren en, last but not least, een ontzettend fijn mens is.’  

Elke de Rooij, eigenaar en oprichter Elktalent, learning, development & coaching


'Claudia is gericht op het verder brengen van een organisatie. Dat heeft bij haar twee kanten. Allereerst is er een vrij indrukwekkende parate intellectuele bagage. Ze weet daarbij veel theorieën en concepten op een wat achteloze manier te combineren. Spelenderwijs zou je kunnen zeggen. Daarnaast zijn haar soft skills ook goed op orde. Ze heeft een goede kijk op de dynamiek in teams en zaken die een persoonlijke ontwikkeling in de weg kunnen zitten. Dit maakt haar een goede partner en adviseur voor directies van organisaties die een volgende stap willen zetten in hun organisatieontwikkeling. Zowel op strategisch als op tactisch niveau kan zij de organisatie op weg helpen en bij de les houden.'

Jos Maessen, voormalig directeur RVE Dienstverlening, gemeente Amsterdam